Gå till innehåll

Krisinformation

Sök


Den 10 september är det suicidpreventiva dagen.

Den suicidpreventiva dagen har införts av Världshälsoorganisationen (WHO) för att sätta arbetet
med att förhindra självmord på agendan.
– Syftet är att belysa problematiken bakom psykisk ohälsa och självmord, eller suicid som det även kallas, samt vikten av att våga prata om det.

Tillsammans kan vi förhindra att fler människor avslutar sina liv.

Ydre kommun har antagit en handlingsplan för suicidprevention 2022–2025. I denna finns ett antal åtgärder som på olika sätt kan främja psykisk hälsa
och förebygga självmordshandlingar. Det handlar om insatser riktade till alla kommuninvånare men även specifika insatser till grupper och individer i särskild risk för suicid.

Nu i dagarna har en samordnare för det suicidpreventiva arbetet anställts i Ydre kommun

Linus Malm

Linus Malm

kontaktas via kommunens växel 0381- 66 12 00.

Tips på länkar
https://www.suicidezero.se/
https://spes.se/

Senast uppdaterad