Gå till innehåll

Krisinformation

Sök


Dispens från krav på insamling av matavfall

Från den 1 januari 2024 gäller krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter. Naturvårdsverket har med stöd av 3 kap. 1 b § avfallsförordningen (2020:614) beviljat Ydre kommun dispens från insamlingskravet. Dispensen är giltig från och med den 1 januari 2024 till den 31 december 2025.

Kommunen har påbörjat arbetet med att få fram effektiva och miljövänliga insamlingslösningar.

Nya lagar och regler

Under 2024 är det en rad nya lagar och regler som börjar gälla som ska hjälpa oss att bli mer resurseffektiva. Vissa gäller enbart verksamheter medan andra påverkar även privatpersoner och hushåll.
Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida

Senast uppdaterad