Gå till innehåll

Krisinformation

Sök


Landshövdingen besökte Ydre

Landshövdingen 1
landshövdingen gruppbild
Landshövdingen asby
Landshövdingen sparbanken

Östergötlands landshövding Carl Fredrik Graf fick med sig positiv energi och framtidstro från näringslivsresan i Ydre. I gengäld gav Ydrebesöket inspiration till dem som landshövdingen träffade för diskussioner om lokala näringslivsfrågor.
– Det har varit ett väldigt intressant besök i Ydre. Jag har träffat människor med personligt driv och känsla för bygden. Jag tar med mig en optimistisk syn. Här finns verkligen hopp om att kunna verka som företagare i en liten kommun. Det jag fått höra idag är väldigt positivt,
och tyder på hög professionalitet och god sammanhållning. Ni lever verkligen upp till länsstyrelsens motto om ett livskraftigt Östergötland, summerar landshövdingen.

Det var Carl Fredrik Grafs första träff med föreningen Ydre Näringsliv, som tillsammans med Kinda-Ydre Sparbank bjöd in landshövdingen för att lyfta fram företagandet i Ydre. Även kommunledningen i Ydre följde med under näringslivsbesöket, som inleddes på Ydregården.
– Det jag hört är att Ydre hela tiden varit bra på företagande, med låg arbetslöshet, säger Carl
Fredrik Graf under den inledande näringslivsdiskussionen.

– Näringslivet här är väldigt robust. Småföretagande är grunden i Ydres näringsliv, säger kommunalrådet Håkan Thudén.

Tomas Johansson, ordförande för Ydre Näringsliv, berättade att föreningen blommat ut under
senare år och har nära 150 medlemsföretag. På landshövdingens fråga om vad framgångsfaktorn är svarar Tomas:
– Mycket är socialt. Vi träffas, har välbesökta medlemsmöten, utbildningar, gör studiebesök,
lär känna varandra och hjälps åt. Dessutom har vi ett jättegott samarbete med den lokala sparbanken.

– Ydre Näringsliv är den sociala motorn i näringslivet. Det betyder mycket för drivkraften
och sammanhållningen, replikerar Johan Widerström, vd för Kinda-Ydre Sparbank.

– Alla bitarna – banken, kommunen, näringslivet och likaså det breda och aktiva
föreningslivet

– hänger ihop för ett fungerande samhälle, poängterar Håkan Thudén.

Malin Hansson, kommunens näringslivsstrateg, berättar om den kämpaglöd hon ser hos Ydres företagare:
– Här måste man kämpa. Man kan inte ta saker för givet, som till exempel att bredband ska finnas överallt. Man får ta tag i saker själva och samarbeta för att lösa behovet. Något det också behöver satsas på är infrastrukturen, med exempelvis fler bussar mellan Österbymo och
Kisa och likaså Eksjö, för att underlätta arbetspendling.

Tomas Johansson understryker behovet av att förstärka mobiltäckningen i vissa delar av kommunen, där bristen är ett bekymmer:
– Full täckning borde vara en självklarhet även på landsbygden. Det har stor betydelse för att
kunna driva företag på ett effektivt sätt.

Malin Hansson lyfter fram fördelar med en liten kommun:
– Ydre är en jättefin bygd med mycket potential för att utveckla och få fler att flytta hit. Man kan också se Ydre som en förebild. Det är inte alltid bättre att vara en stor kommun. Här kan man få livskvalitet och trygghet för barnen.

Företagaren Kenth Lindgren, som äger och driver restaurangen på Ydregården samt Sportbaren i Österbymo, berättade om sin verksamhet. Ydregården är ett av Ydres mest frekventa besöksmål. Han uppskattade landshövdingens näringslivsbesök, som han ser som
betydelsefullt för bygden.

Vid Asby Lanthandel togs landshövdingen emot av Peter och Viktoria Sterne, far och dotter, som utökat tillgängligheten med obemannad butik tidiga mornar och sena kvällar och likaså satsar på lokala produkter och caférörelse.
– Att få lönsamhet, det är det vi kämpar för. Det handlar om att få lönsamhet med liten
marginal. Plockar man bort sådan här service blir Ydre fattigare. Trivs man i Ydre vill man se den här delen av världen blomstra. Vi tror på framtiden, säger Peter Sterne entusiastiskt.
– Bra för landshövdingen att se hur vi har det i Ydre. Vi har våra utmaningar och glädjeämnen, säger Viktoria Sterne.

Dagens sista studiebesök gjordes på Kinda-Ydre Sparbanks kontor i Österbymo, där vd Johan Widerström berättade om satsningen på lokala kontor och att både vara en digital och personlig bank.
– Varför finns inte fler sparbanker? Det är uppenbart ett attraktivt koncept. Kan man mäta bankens betydelse för bygden? Banken bidrar ju på något sätt till utvecklingen för bygden, säger Carl Fredrik Graf, som också imponerades av samhällsengagemanget.

– Det finns analyser som visar på att orter med en lokal bank har bättre företagsklimat, svarar Johan Widerström.

Text och bild: Stefan Holgersson

Senast uppdaterad