Gå till innehåll

Krisinformation

Sök


Eldning av trädgårdsavfall i Ydre kommun

I Ydre kommun är det under april och maj fortsatt tillåtet att elda trädgårdsavfall som du inte har möjlighet att kompostera på den egna tomten. Men det ska ske utan olägenhet för grannar.

Vi får just nu in många frågor men anledning av att Naturvårdsverket publicerat ett regelverk för privatpersoner som förbjuder eldning av trädgårdsavfall. Bakgrunden till det nya regelverket är att Sverige har införlivat EUs avfallsdirektiv i avfallsförordningen. Ydre kommun gör som tillsynsmyndighet lokalt i Ydre för närvarande bedömningen att ihopräfsning av löv och grenar på den egna tomten inte utgör sådan insamling av bioavfall för materialåtervinning som avses i avfallsförordningen.

Inte heller ser Ydre kommun att Valborgsmässoeldar och Majbrasor utgör en sådan insamling, och därför finns i Ydre kommun inga krav på att söka dispens för sådan eldning. Myndighetsnämnden byggnation och miljö kommer vid sitt nästa sammanträde i maj att ta ställning till hur den nya lagstiftningen ska tolkas framöver.

Senast uppdaterad