Gå till innehåll

Krisinformation

Sök


Allmänhetens frågestund

Ställ frågor om kommunens verksamheter

I anslutning till varje sammanträde i kommunfullmäktige utom vid sammanträdet i december har kommunens invånare möjlighet att ställa frågor om kommunal verksamhet till de förtroendevalda.

Frågorna ska vara skriftliga och lämnas till kommunledningsförvaltningens kansli senast 5 arbetsdagar före sammanträdet.

Ordföranden i kommunfullmäktige beslutar efter samråd med vice ordföranden hur frågestunden ska genomföras och kallar de förtroendevalda eller tjänstepersoner hos kommunen som behövs för att lämna svar.

Kontaktperson Monica Kastensson, kommunsekreterare kan nås via e-post: monica.kastensson@ydre.se eller
telefon 0381-66 12 24

Kommunledningsförvaltningen

Senast uppdaterad