Gå till innehåll

Krisinformation

Sök


Information om giftiga svampar till personer som inte har svenska som modersmål

Det har under senare tid förekommit allvarliga svampförgiftningar bland personer som inte har svenska som modersmål. För att minska risken för fler ska plocka och äta giftiga svampar behöver Giftinformationscentralen er hjälp med att sprida information om giftiga svampar till personer som inte har svenska som modersmål.

Material som finns att tillgå:

  • En varningsaffisch på engelska.
  • En broschyr med de giftigaste svamparna i Sverige, översatt till över 30 olika språk.

Materialet finns att ladda ner för utskrift på vår webbplats: Mushroom brochure - Giftinformationscentralen.

Informationsbroschyr på svenska Pdf, 3 MB.

 

Kommunledningskontoret

Senast uppdaterad