Gå till innehåll

Krisinformation

Sök


Tvätta inte bilen hemma

Välj en tvätthall

Om du ska tvätta bilen är det bästa alternativet att välja en tvätthall. Det finns två typer av tvätthallar, automattvätt eller gör-det-själv-hall, där tvättvattnet renas vid anläggningen. Dessa har oljeavskiljare och avancerade reningsverk för att ta bort oljor och tungmetaller som följer med tvättvattnet från bilen.

Det finns också mindre handtvättar som vanligtvis har enklare rening av tvättvatten i form av olje- och slamavskiljning. Välj dem när du vill låta göra ett rekondarbete på bilen.

Det bästa är att du väljer en miljömärkt biltvätt. Dessa garanterar att tvättkemikalierna är miljömärkta och jobbar med att reducera användning av vatten och energi.

Tänk på var du tvättar bilen

Om du bor inom ett vattenskyddsområde är det helt förbjudet att tvätta bilen hemma. Överallt annars är det olämpligt och skadligt för miljön.

Om du ändå väljer att tvätta bilen hemma, gör det då på en gräsmatta eller grusad yta, långt bort från gatubrunnar, vattendrag och dricksvattenbrunnar.

Tvättar du bilen på garageuppfarten eller på gatan så rinner tvättvattnet orenat till närmaste gatubrunnoch vidare ut i närmsta sjö där fiskar och växter skadas och förgiftar miljön för andra djur och växter som lever där.

Välj miljöanpassade alternativ när du använder tvätt- och avfettningsmedel. Tänk på att tiden som ett miljövänligt avfettningsmedel ska verka på bilen ofta är något längre än för andra medel.

Varför är tvättvattnet farligt?

Vattnet som rinner av bilen innehåller både föroreningar som tvättats bort och kemikalier från de olika medel som använts. Föroreningarna är bland annat asfaltsrester, mikroplaster, oljor och tungmetaller (kadmium, zink, krom, nickel, bly och koppar).

Allt detta är eller innehåller ämnen som är giftiga för djur- och växter i vattendrag och sjöar samt är skadliga för oss människor. Ämnena är också svåra för naturen att bryta ner och de kan därför stanna länge i miljön och göra skada. Våra vatten är redan kraftigt påverkade av miljöförstöring och många arter är väldigt sårbara.

Vad gäller?

Miljöbalkens hänsynsregler gäller alla, även dig som privatperson!

Reglerna säger att du är skyldig att göra vad som krävs och är rimligt för att undvika att skada miljön.

Det innebär att du i första hand bör välja miljövänliga alternativ. Att tvätta bilen på gatan med risk att påverka närliggande vattendrag, är alltså inte acceptabelt enligt miljölagstiftningen. Det finns däremot inte ett uttryckligt förbud mot att tvätta bilen hemma.

Senast uppdaterad