Gå till innehåll

Krisinformation

Sök


Länsstyrelsens information angående torkan

På flera håll i länet är vattennivåerna mycket under det normala och det är torrt i skog och mark. Det råder mycket stor risk för skogsbrand i hela länet och det är skärpt eldningsförbud i hela länet. Vattenbrist och torka kan även drabba lantbruksföretag och djurhållare hårt.

För att ta hänsyn till torkan fattade Länsstyrelsen Östergötland den 12 juni 2023 ett inriktningsbeslut för hela länet som bland annat möjliggör foderskörd på mark i träda. Beslutet gäller till och med 31 juli 2023. Lantbrukare behöver inte höra av sig till länsstyrelsen för att nyttja undantaget i beslutet.

Ta del av information om torka, vattenbrist och eldningsförbud.

Frågor och svar om vattenbrist och torka

Hantering av torka inom lantbruk och djurhållning

Uppmaning till länets markägare: Upplåt er mark för skörd och bete

Inriktningsbeslut om undantag från villkorsavdrag med anledning av torka. (pdf)

Jordbruksverkets webbplats om torkan

Senast uppdaterad