Gå till innehåll

Krisinformation

Sök


Tvätta inte din bil hemma!

Tvätta din bil med miljömärkta bilvårdsprodukter i en automatisk biltvätt eller gör-det-själv-hall. De har oljeavskiljare eller reningsverk. Om du tvättar bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan asfalterad mark kan det smutsiga tvättvattnet rinna orenat ut i vattendrag, sjöar och hav.

I sista hand kan du spola av bilen på annan mark än asfalt, till exempel på gräsmattan, det är inte att rekommendera men då rinner inte det smutsiga vattnet ner i dagvattenbrunnen.

Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen. Då hamnar oljerester, tungmetaller och andra kemikalier i mark, sjöar och hav. Det är ämnen som är skadliga för både människor och miljö.

Tänk på detta när du ska tvätta din bil:

  • Det allra bästa för miljön är att tvätta bilen i en miljöanpassad biltvätt.

  • Det näst bästa alternativet är att tvätta bilen i en "Gör det själv-hall". Tänk på att välja miljöanpassade bilvårdsprodukter!

  • I sista hand kan du spola av bilen på annan mark än asfalt, till exempel på gräsmattan. Det sistnämnda är inte att rekommendera, men bättre än att stå på gatan eftersom det smutsiga vattnet i alla fall inte rinner ner i dagvattenbrunnen.

  • Undvik helt asfalterade ytor där spillvattnet rinner rakt ut i vattendrag eller dagvattenbrunn. Tvättvattnet kan även vara giftigt för till exempel hundar och andra djur, som kan få i sig detta av misstag.

Vad innehåller tvättvatten?
Tvättvatten från fordonstvättar består av både föroreningar som tvättas bort från bilen samt av kemikalier från bilvårdsmedel. De gifter som tvättas bort är t ex metaller som kadmium, zink, krom, nickel, bly och koppar. Och det frigörs även däckpartiklar, olja, bränslerester, vägmaterial och ftalater som har en hormonstörande verkan.

Senast uppdaterad