Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Använd kontaktformuläret för att rapportera tillgänglighetsproblem på någon av kommunens webbplatser.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna i tillgänglighetsrapporten, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.


Förklara vilken sida det gäller med rubrik eller länk

Skriv vad du upplever inte är tillgängligt om det är en text, bild, pdf eller något annat

Skriv om du använder dator, mobil, surfplatta eller annat redskap.

Notera om du har övriga synpunkter eller hur du skulle vilja ha hjälp från oss

Vill du ha återkoppling från oss, fyll i din e-postadress

Senast uppdaterad