Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Vandringsleder

I Ydre finns många leder och stigar att välja mellan. Hur långt vill du? Vilken natur vill du uppleva?

Blå Spåret 2 km

Med utgångspunkt från parkeringen vid Asbybacken finns det ett vandringsspår på 2 km runt i skogen. Du kommer bland annat att passera en bäck, där det finns en grillplats, och Gustav Adolfs källa.

Ekdungen 0,7 km

Mitt i Asby, nedanför Ekparkskyrkan, ligger byns pärla - Ekdungen. Här lägger man ned mycket arbete för att hålla området i ett fint skick. Under våren kan du uppleva större delen av Ekdungen som ett hav av vitsippor. Runtom går det en enkel vandringsspår som är cirka 700 meter långt.

Kyrkstigen 10 km

Den gamla stigen, som förr användes av kyrkobesökare, finns idag utmarkerad. Stigen går mellan Asby och Marek (Rockarps kulle) och är ca 1 mil lång. Eftersom den här leden inte går runt så måste du antingen bli skjutsad/hämtad från ena hållet - eller helt enkelt gå fram och tillbaka. Om du ska utgå från Asby så börjar spåret på vägen ut från byn mot Norra Vi. Det finns en skylt där stigen börjar.

"några ord på vägen" 1 km

En kort promenad, både för kropp och själ, längs Östgötaleden på den gamla banvallen med start vid Österfors smedja. Längs en sträcka av en dryg kilometer passerar vi illustrerade skyltar med citat av författare och poeter, alla med någon form av ydreanknytning.

Seloberg-leden 2,5 km

En cirka 2,5 lång vandringsled på Seloberg i Sund. Naturen här är mycket kuperad. En utsiktsplats på bergets topp bjuder på vackra vyer över Lilla Sundsjön och byn. Ett dramatiskt inslag är ravinen Skams gator, en mäktig spricka i berget, en gång genomsköljd av en flodvåg från den smältande inlandsisen. Här passerar man också historiska platser som stortjuven Selos grotta där han gömde sitt stöldgods, och en gammal rättarplats. Vi ser också rester av ett gammalt stenbrott.
Illustrerade skyltar beskriver intressanta platser och deras flora och fauna.

Norra Vi-runt 9 km

Orangemålad markering utmärker leden, som ansluter till Östgötaleden på sträckan Kisa-Österbymo. Parkering finns vid Norra Vi kyrka, som är start- och slutmål. Leden är i sin längsta sträckning ca 9 km, men du kan korta av den vid tre punkter genom att följa vägar, så att du återkommer till utgångspunkten. Leden är mycket kuperad (bedöms som medelsvår). Det finns flera vackra utsiktsplatser utefter leden, som passerar 2 st naturreservat (Vassviksberget och Kälemåla). Det finns ett flertal rastplatser och tillgång till toaletter vid Vassviken och Norra Vi badplats. Utan kaffepaus är vandringstiden ca 1.5 timmar.

Östgötaleden

I Ydre finns flera etapper av Östgötaleden. Läs mer om dem på Östgötaledens hemsida.


Östgötaleden i Ydre 100 km

Ydre kommun har cirka 10 mil Östgötaled. En lämplig startpunkt för vandringen är i Österbymo där det finns parkering. Du kan även ta dig till Österbymo med buss.

Se mer på ostgotaleden.se

Mer information om Östgötaleden