Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Pingstförsamlingen

Pingstförsamlingen i Österbymo är en lokal kristen gemenskap som vill sätta
tron på Jesus i centrum av livet. Vi samlas regelbundet till gudstjänst 10.30 på söndagar till lovsång och undervisning. Efteråt är det alltid fikagemenskap. Alla är välkomna!

Vi har bönesamlingar varje torsdagskväll och vi har även andra temasamlingar av olika slag. Vi stödjer missionsarbete i Kenya och Turkiet.

Vi samarbetar med Missionsförsamlingen om gemensamma gudstjänster och
även med Svenska kyrkan med ekumeniskt 11-kaffe på tisdagar.

Pingstkyrkans lokaler, som tidigare hette Ydresalen respektive Bulesalen, kan
också hyras för olika sammankomster.

Kontakt:
pingstosterbymo@gmail.com
Ordförande: Ebbe Ström, ebbebippa.strom@gmail.com
Pastor: Stefan Norberg, pastor.stefan.ydre@gmail.com

kenyamöte
Pingstkyrkan
pingstkyrkan2
pingst
Ikon av en platsmarkering