Gå till innehåll
Sök

Vård- och omsorgsboende

Ydre kommun värnar om den äldres rätt att bo kvar hemma men det finns även andra alternativ inom kommunen. Äldreomsorgen i Ydre kommun har i dag ett äldreboende med fem avdelningar som är vård- och omsorgsboende varav tre avdelningar är inriktade mot personer som har en demensdiagnos, en avdelning för korttidsboende och trygghetsboende. Här nedanför kan du läsa mer om olika boendeformer inom äldreomsorgen.

tipsprommenad

enhetschef för hemtjänst och korttidsboende

Telefon: +46 381 66 12 00

tipsprommenad

Enhetschef för Demensboende

Telefon: +46 381 66 12 00

tipsprommenad

Enhetscheef för särsklit boende

Telefon: +46 381 66 12 00

Senast uppdaterad