Gå till innehåll
Sök

Invasiva arter

Invasiva arter är ett problem som vuxit senare år. I Ydre har vi
framförallt märkt en ökning av parkslide, jättebalsamin, kanadensiskt gullris, vresros samt de vattenlevande arterna sjögull och vattenpest.
Men även höstgullris och jätteloka förekommer. Kännedom om
invasiva arters förekomst får vi från artportalen där rapporterade fynd sparas. Det är dock ingen heltäckande information om spridningen då alla ej känner till artportalen och hur man rapporterar dit samt givetvis att alla inte kan begäras känna igen dessa arter.
Problemet med invasiva arter är att de inte hör hemma här och
konkurrerar därmed ut inhemska arter från sitt livsutrymme. Oftast har dessa arter införts för att man har tyckt de prytt sin plats i, framför allt, trädgårdar men varit ovetande om hur snabbt och effektivt de kan sprida sig på andra arters bekostnad.
För att försöka få kontroll över arternas spridning ämnar Ydre
kommun bekämpa alla kända lokaler på kommunal mark.
Beträffande sjögull har länsstyrelsen påbörjat bekämpning i sjön
Sommen.
Vi vill ju även att berörda fastighetsägare ska bekämpa de växtplatser de känner till, tveka inte att kontakta kommunen för att få råd och hjälp om hur du går tillväga. Hör även av dig om du misstänker att du har någon av de invasiva arterna på din fastighet. Är du säker på vilken art du funnit så rapportera gärna fyndet på artportalen!
Poängteras bör att fastighetsägare enlig EU- förordning är skyldig att hindra invasiva arter som är med på EU:s lista från att
reproducera sig, växa eller sprida sig om man har kännedom om
artens förekomst på sin mark! I Ydre gäller detta främst jätteloka
och jättebalsamin samt vattenpest.

Vi vill därför uppmana alla att bidra till att få bukt med dessa arter som utarmar naturen och riskerar att spridas än mer om vi inte nu kan minska förekomsten av dem.

Här är några användbara länkar:


För att rapportera arter:

https://rapportera.artfakta.se


För att läsa mer om invasiva arter och lära sig känna igen dem, besök
naturvårdsverkets hemsida. Där finns länkar till allt
du behöver veta om dessa arter.

PARKSLIDE

PARKSLIDE

eiusmod esse fugiat ut aliqua adipisicing sint minim sint

JÄTTEBALSAMIN

JÄTTEBALSAMIN

eiusmod esse fugiat ut aliqua adipisicing sint minim sint

GULLRIS

GULLRIS

eiusmod esse fugiat ut aliqua adipisicing sint minim sint

VRESROS

VRESROS

eiusmod esse fugiat ut aliqua adipisicing sint minim sint

Vattenpest

VATTENPEST

eiusmod esse fugiat ut aliqua adipisicing sint minim sint

Sjögull

sJÖGULL

eiusmod esse fugiat ut aliqua adipisicing sint minim sint

JÄTTEBJÖRNLOKA

JÄTTEBJÖRNLOKA

eiusmod esse fugiat ut aliqua adipisicing sint minim sint

Kommunekolog
Åke Bruhn

ake.bruhn@ydre.se

Senast uppdaterad