Gå till innehåll
Sök

Lantbruk

Tänker du starta ett lantbruk? Eller har du ett lantbruk och tänker utöka din verksamhet? Då måste du i vissa fall göra en ansökan eller anmälan till länsstyrelsen eller miljökontoret.

Om du tänker starta upp en lantbruksverksamhet med djur, ta då kontakt med länsstyrelsen eller miljökontoret först. Det är viktigt att du får rätt information om vad du behöver göra innan du startar upp din verksamhet. Handläggningstiden kan, beroende på hur komplicerat ditt ärende är, vara ganska lång ibland.

Har du redan en verksamhet och vill utöka den på något sätt, till exempel bygga om eller bygga nytt stall, är det lämpligt att ta kontakt med oss på miljökontoret. Vi är tillsynsmyndighet på din verksamhet.

Om du har en verksamhet med mer än 30 djurenheter eller mer än 50 ha åkermark får du miljötillsyn av miljö- och byggnadskontoret vart tredje år. Företag med över 100 djurenheter får tillsynsbesök vartannat år och de med över 400 djurenheter får besök varje år.

Djurenheter (1 DE) enligt miljöbalken:

• 1 mjölkko (även sinko).
• 6 kalvar, en månad eller äldre. Kalv = nötkreatur upp till sex månaders ålder. Kalvar upp till en månads ålder räknas till moderdjuret.
• 3 övriga nöt, sex månader eller äldre.
• 3 suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder.
• 10 slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre. Gyltor som inte är betäckta räknas som slaktsvin.
• 1 häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder.
• 10 minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder samt avelshannar.
• 100 kaniner.
• 100 värphöns, 16 veckor eller äldre. Kycklingmödrar räknas till värphöns.
• 200 unghöns upp till 16 veckors ålder, 200 slaktkycklingar,100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder.
• 15 strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder.
• 10 får eller getter, sex månader eller äldre.
• 40 lamm eller killingar upp till sex månaders ålder.

För övriga djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring, som motsvarar 100 kilo kväve eller 13 kilo fosfor i färskt träck och urin.

Senast uppdaterad