Gå till innehåll
Sök

Avfall

Det är upp till dig i vars verksamhet avfallet uppstår att hantera det enligt gällande regler.

Avfall som får eldas

Det enda avfall som får eldas är helt obehandlat trä, ris, trädgårdsavfall eller annan växtlighet som finns på eller runt åkerkanter. Ingenting annat.
Att elda annat avfall är åtalbart. Om man eldar till exempel hushållssopor utomhus är detta ett miljöbrott. Om man eldar farligt avfall, så som oljor och bekämpningsmedel kan det betecknas som ett grovt miljöbrott.

Plast

Balplast och annat plastavfall lämnas till återvinning antingen via gårdshämtning eller insamling.

Farligt avfall

Farligt avfall kan vara spillolja, färg- och lackavfall, sprayburkar, glödlampor, lysrör, lågenergilampor, lösningsmedel, bekämpningsmedel, elavfall och batterier. Det farliga avfallet lämnar du in på Målserums avfallsanläggning eller på någon av våra återvinningscentraler.

Tips: Behåll originalförpackningen. Då minskar risken att någon skadas under hanteringen. Blanda inte olika produkter, då kan det bli en farlig kemisk reaktion.

För att få transportera eget farligt avfall från lantbruk krävs en anmälan till länsstyrelsen.

Farligt avfall ska transporteras till behörig mottagare. Du ska få ett kvitto på avfallet du lämnat.

Hos vissa försäkringsbolag ingår hämtning av kemikalier, oljor och liknande i lantbruksförsäkringen.

Dokumentation och rapportering av farligt avfall

Farligt avfall ska dokumenteras av verksamheten i en avfallsjournal och rapporteras till Naturvårdsverket när det körs till återvinningscentral eller hämtas. Det som ska dokumenteras är

  • Var avfallet producerats
  • Datum för borttransport
  • Transportsätt
  • Vem som transporterat avfallet
  • Avfallstyp och vikt i kilo
  • Vart avfallet transporterats

Avfallsjournalen ska sparas i minst tre år.
Inom två arbetsdagar ska borttransporten av farligt avfall rapporteras till Naturvårdsverket via deras hemsida.

Senast uppdaterad