Gå till innehåll
Sök

Anmäla & Ansöka

Många verksamheter och åtgärder är anmälnings- och eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken, miljöprövningsförordningen, Livsmedelslagstiftningen, samt andra lagar.

Informationen på den här sidan är inte komplett med allt som kan behöva anmälas. Om du ska starta en verksamhet är du skyldig att ta reda på vilka lagar och regler som gäller. Ett bra sätt är att kontakta det statliga verk som ansvarar för att ge råd och vägledning på just ditt område. T.ex om du ska starta en livsmedelsverksamhet kan du kontakta Livsmedelsverket, och om du ska bedriva jordbruk kan du kontakta Jordbruksverket.

Enligt 14 § i förordningen (2021:757) om tidsfrister och kontaktpunkt för vissa ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi ska bland annat kommunerna bistå Energimyndigheten genom att säkerställa att det på den egna webbplatsen finns uppdaterad vägledning och specifik information om de tillstånd, anmälningar och dispenser som prövas inom kommunens verksamhet, samt att handlingar kan lämnas in digitalt.

  • A-anläggningar tillståndsprövas av Mark- och miljödomstolen.
  • B-anläggningar tillståndsprövas av Miljöskyddsenheten inom länsstyrelsen.
  • C-anläggningar anmäls till Myndighetsnämnden för Byggnation och Miljö. Anmälan ska göras senast sex veckor före det att verksamheten startas.

En miljöfarlig verksamhet som ej klassas som A-, B- eller C-verksamhet, så kallad U-verksamhet, behöver inte förprövas eller anmälas. Istället kan Miljökontoret när som helst göra tillsyn eller kräva åtgärder/utredning, om det behövs av miljö- eller hälsoskyddsskäl.

Om du är osäker på vad som gäller för din verksamhet så kan du alltid kontakta oss.

Anmälan görs via blanketten Anmälan om miljöfarlig verksamhet med animalieproduktion Pdf, 325 kB.

Följande typer av verksamheter är några av de som är anmälningspliktiga enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) och kan anmälas genom att fylla i blanketten Anmälan om miljöfarlig verksamhet som du hittar här Pdf, 325 kB.. Nedan hittar du även vissa andra ärenden som du ska anmäla eller ansöka om hos kommunen.

Kommunen tar ut avgifter för handläggning av anmälningar och ansökningar enligt gällande taxa.

Senast uppdaterad