Gå till innehåll
Sök

Miljö, hälsa och livsmedel

Miljökontoret ansvarar för att kontrollera att rådande lagstiftning följs inom bl.a. områdena miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. Detta görs genom prövning av nya verksamheter och kontinuerlig tillsyn av befintliga verksamheter. Det omfattar exempelvis miljöfarliga verksamheter, förorenade områden, täktverksamhet, avfalls- och avloppshantering, kemiska produkter och övrigt sådant som kan innebära en olägenhet för människors hälsa och miljö.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Oscar Lunnbäck

oscar.lunnback@ydre.se
0381-66 12 23

Miljö- och livsmedelsinspektör
Sara Jonsson

sara.jonsson@ydre.se
0381-66 12 92

Miljöinspektör (enskilda avlopp)
Susanne Ahlander

susanne.ahlander@ydre.se
0381-66 12 31