Gå till innehåll
Sök

Miljö, hälsa och livsmedel

Information, regler och blanketter för medborgare och dig som driver en verksamhet, samt information om kommunens tillsyn och rådgivning.

Miljö-, hälsoskydd och livsmedelsfrågor hanteras av samhällsbyggnadsavdelningen som består av bland annat inspektörer och handläggare som arbetar med myndighetsutövning utifrån politiska mål och direktiv. Här arbetar vi med allt från att ge stöd till medborgare och företagare i olika processer, som att anmäla eller söka tillstånd för sin verksamhet, till att göra tillsyn och upplysa om förändringar i lagar och regler.

Miljökontoret ansvarar för att kontrollera att lagstiftningen följs inom bl.a. områdena miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. Detta görs genom tillståndsprövning eller registrering av nya verksamheter och kontinuerlig tillsyn av befintliga verksamheter. Det omfattar exempelvis miljöfarliga verksamheter, förorenade områden, täktverksamhet, avfalls- och avloppshantering, kemiska produkter och annat som påverkar människors hälsa och miljön.

Här hittar du information om hur du gör om du vet eller misstänker att någon bryter mot miljö- eller livsmedelslagstiftningen, vad du som verksamhetsutövare kan tänka på inför en tillsyn, varför och hur vi gör tillsyn, vad det kostar och varför, hur ärendegången ser ut om du hör av dig till oss, och mer specifik information och blanketter i sådana ärenden du kan behöva kontakta oss om.

Vårt främsta uppdrag är att skydda medborgarnas hälsa och Ydres miljö för att kommunen ska vara en lika bra plats att bo på även på lång sikt. Vårt dagliga arbete inkluderar allt från att inventera avlopp för att minska näringsläckaget, till att kontrollera att butiker och serveringsställen arbetar med livsmedel på ett säkert sätt, att hantering av farliga ämnen går rätt till, lantbrukets påverkan på miljön blir så liten som möjligt, att redan befintliga föroreningar åtgärdas och mycket mer…