Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

FÅR VI LOV?

KOKO YDRE bjuder upp till dans på öppna dansträffar

“Det finns inga gränser för vad dans kan vara… Det finns heller inga gränser för vad dans kan göra - när den får utrymme att sättas i rörelse och ta plats! “

Vi bjuder in till en kravlös och lekfull dansstund som formas helt utifrån vilka som deltar och vad var och en har behov av att utrycka och utforska där och då.

Med hjälp av dansens verktyg gläntar vi på dörren till vad våra kroppar har att berätta och tillsammans leker vi fram en koreografi.

Koko
koko
koko
Skriva
Josefin Molinder

Kommunkoreograf (KOKO)

Helena Lambert

+4672 324 75 11

Josefin Molinder

Kommunkoreograf (KOKO)

Katarina Rosén