Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Medelstora förbränningsanläggningar

Medelstora förbränningsanläggningar har en registreringsplikt, skyldighet att mäta utsläpp och se till att begränsningsvärden för utsläpp från anläggningarna följs.

Med medelstor förbränningsanläggning menas de förbränningsanläggningar där anläggningseffekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt.

För medelstora förbränningsanläggningar finns en särskild förordning (FMF). I förordningen framgår det att medelstora förbränningsanläggningar måste vara registrerade hos kommunens miljökontor.

  • Nya anläggningar omfattas av förordningen omedelbart. En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har en högre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2024.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har en anläggningseffekt som är 5 megawatt eller lägre än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2029.

Registreringskrav

De anläggningar som omfattas av förordningen registreras av miljökontoret, använd vår e-tjänst kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Nedan offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Ydre kommun enligt FMF.

Företag

Verksamhet

Organisationsnummer

Fastighetsbeteckning

Effekt (MW)

Scandbio AB

Flis- och barkpanna

556215-0606

Kammarp 1:19

9

Senast uppdaterad