Gå till innehåll
Sök

Hestra tätort

I juni 2022 påbörjades tomtprojektering och vi tar inte emot fler beställningar i projektet. I oktober påbörjas grävning av stamfibern och de första installationerna hos kund beräknas ske i slutet av november. Projektet beräknas vara slutfört i mars 2023.

Ska du gräva själv på din egna tomt kan arbetet påbörjas så snart tomtprojekteringen är gjord och att markupplåtelseavtal är påskrivet och inskickat. Slang och erforderligt material avlämnas vid besöket av projektör. Egengrävningen ska vara slutförd senast den 21 oktober 2022.

Tidplan för projektet finns tillgänlig på Vökbys hemsida.

Om projektet

Under 2022 påbörjas arbetet med att ansluta fler fastigheter till bredbandsnätet i Hestra tätort. Sedan många år tillbaka finns ett bredbandsnät i Hestra med många anslutna adresser. De fastigheter som idag inte har någon anslutning kännetecknas generellt av att de kräver grävning i gatumark eller över annans tomt.

För att förenkla och totalt sett sänka kostnaden för alla anslutningar är det lämpligt att i ett samlat grepp göra all schaktning klar fram till samtliga tomter. Vid beställning av fiberanslutning fortsätter vi med fiberkabel från tomtgränsen in i huset. Grävstart planeras till sensommaren 2022 och arbetet beräknas vara klart i mars 2023.

gammal telefon

Telia har meddelat att de 2023-03-31 stänger ned det gamla telenätet (kopparnätet) i Hestra. Kopparnätet stängs successivt runt om i Sverige i takt med att nätet blir allt äldre och allt fler kunder istället använder moderna tjänster via fiber och mobilnät.

Senast uppdaterad