Gå till innehåll
Sök

Hestra tätort

Tidplan för projektet finns tillgänlig på Vökbys hemsida.

I oktober 2022 påbörjades grävning av stamfibern. Fiberkabeln kommer efter blåsningen finnas upprullad vid husfasaden i väntan på fiberinstallationen. Installationer beräknas utföras från vecka 3 2023.

Om projektet

Under 2022 påbörjas arbetet med att ansluta fler fastigheter till bredbandsnätet i Hestra tätort. Sedan många år tillbaka finns ett bredbandsnät i Hestra med många anslutna adresser. De fastigheter som idag inte har någon anslutning kännetecknas generellt av att de kräver grävning i gatumark eller över annans tomt.

För att förenkla och totalt sett sänka kostnaden för alla anslutningar är det lämpligt att i ett samlat grepp göra all schaktning klar fram till samtliga tomter. Vid beställning av fiberanslutning fortsätter vi med fiberkabel från tomtgränsen in i huset. Projektet beräknas vara slutfört i mars 2023.

gammal telefon

Telia har meddelat att de 2023-03-31 stänger ned det gamla telenätet (kopparnätet) i Hestra. Kopparnätet stängs successivt runt om i Sverige i takt med att nätet blir allt äldre och allt fler kunder istället använder moderna tjänster via fiber och mobilnät.

Senast uppdaterad