Gå till innehåll
Sök

Arkivet

Kommunens centrala arkiv

Kommunens centrala arkiv finns på Kommunkontoret. I detta arkiv finns bevarat alla de handlingar som enligt antagna arkivregler skall sparas för framtiden. I detta arkiv finns handlingar som berör all kommunal verksamhet från de tidigare kommunerna Torpa, Asby, Sund, Västra Ryd, Svinhult och Norra Vi fram till och med 1951 samt för den sammanslagna kommunen Ydre från 1952. Arkivet utökas efterhand som nya handlingar tillförs från olika nämnder.

Ydre Lokalhistoriska arkiv (YLA)

Ydre Lokalhistoriska arkiv är beläget under Läkarstationens lokaler. Arkivarie finns i Ydre kommun, torsdagar ojämna veckor eller enligt överenskommelse. Avvikelser kan förekomma. För besök kontakta arkivarie eller kommunens växel, tel 0381-66 12 00.

Lämna HANDLINGAR TILL YLA

YLA tar emot handlingar från föreningar och enskilda inom Ydre kommun.

OBS!
Vid leverans skall handlingarna vara sorterade ämnesvis och om möjligt i datumordning.

 • Protokoll för sig,
 • Räkenskaper för sig
 • Handlingarna kan levereras i arkivkartonger eller pärmar. (Ange om Ni önskar pärmarna åter.)
 • Vid leverans skall alltid bifogas en leveransblankett med uppgift om leveransens innehåll samt uppgift om kontaktperson och eventuella förbehåll. Du finner den i våra e-tjänster
 • Handlingar kan lämnas in i Ydre kommuns reception/växel på vardagar under kontorstid.
 • Vid leverans första gången, bör kontakt först tas med nedan ansvarig arkivarie.
 • Inlämnade handlingar förtecknas och arkivläggs. Arkivförteckning kan erhållas om så önskas.


YLA tar emot handlingar från föreningar och enskilda inom Ydre kommun.

OBS!
Vid leverans skall handlingarna vara sorterade ämnesvis och om möjligt i datumordning.

 • Protokoll för sig,
 • Räkenskaper för sig
 • Handlingarna kan levereras i arkivkartonger eller pärmar. (Ange om Ni önskar pärmarna åter.)
 • Vid leverans skall alltid bifogas en leveransblankett med uppgift om leveransens innehåll samt uppgift om kontaktperson och eventuella förbehåll.
 • Handlingar kan lämnas in i Ydre kommuns reception/växel på vardagar under kontorstid.
 • Vid leverans första gången, bör kontakt först tas med nedan ansvarig arkivarie.
 • Inlämnade handlingar förtecknas och arkivläggs. Arkivförteckning kan erhållas om så önskas.
Skriva

Kom ihåg!

För besök i vårt arkiv måste du boka tid.