Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om naturum och sjön Sommen

Om naturum Sommen

Sjön Sommen är bygdens pärla och stolhet. Naturum vill att fler ska inspireras till att ta del av och vårda det som naturen erbjuder.

Ett besök vid naturum ger ökade kunskaper om naturen i allmänhet och sjön Sommen och dess omgivningar i synnerhet. I vårt stora akvarium får du stifta bekantskap med några av sjöns vanligaste fiskar, i utställningen kan du lära mer om fåglar, fiskar och kultur. Utmana dig själv och dina vänner i "gissa bajset", spelet "Trout-Route" och Sommenmemoryt.

Naturum Sommen är ett av Sveriges 33 naturum. Naturum är ett registrerat varumärke hos naturvårdsverket.

Våra närmaste naturum-grannar är:
Naturum Tåkern, 2 mil väster om Mjölby.
Naturum Västervik i centrala Västervik.
Naturum Store Mosse, 6,5 mil söder om Jönköping.

Om sjön Sommen

Sommen är en så kallad klarvattensjö, vilket innebär att den är näringsfattig och har ett klart vatten. Tack vare att Sommen består av både djupa och grunda partier finns det hela 22 fiskarter som lever i sjön. En av dessa är sommenrödingen, som funnits kvar i Sommen sedan istiden.

Det finns även många fåglar som trivs i Sommen och dess omgivningar. Storlommen och fiskgjusen är två arter som är typiska för sjön. Sedan 2007 häckar pilgrimsfalken återigen i Sommen.

Omgivningarna runt Sommen består till stora delar av branta hällmarker bevuxna med tall. På några av sjöns strandklippor växer stor sandlilja, vilket är en rödlistad, starkt hotad, art.


Enligt legenden var det urkon (Sommakoa) som skapade Sommen genom att vildsint sparka upp stora sprickor i berget och sedan fylla dem med sin mjölk.

Med en geologs sätt att se på saken har sprickorna i berggrunden bildats genom jordskalv och erosioner för flera miljoner år sedan. Inlandsisarna och efterföljande erosioner och vitringar har sedan format landskap som utgör Sommen i dag.Stor sandlilja
Senaste publiceringsdatum: 2022-04-04

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen