Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Integration och inkludering

Svenska för invandrare och Samhällsorientering

Kommunen erbjuder Svenska för invandrare (SFI) och Samhällsorientering (SO) för nysvenskar. SFI är en språklig utbildning som ska ge grundläggande kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället. Alla som saknar grundläggande kunskaper i svenska och som är folkbokförda i Ydre kommun har rätt till SFI. SFI ges i tre olika steg och går att läsa i olika studietakter. Den studerande läser enligt en egen studieplan.

SO innehåller åtta olika områden som beskriver det svenska samhället. Man ska läsa minst 60 timmar och ska helst vara på sitt hemspråk. Man gör färdigt sina timmar under den första delen av etableringsperioden.

Integrationsarbete i Ydre kommun

Professionen Integration och inkludering arbetar på anvisningar från Migrationsverket. Det innebär att kommunen får en viss kvot (antal personer) per år som ska mottas och bli introducerade i kommunen. Kartläggning och genomförandeplaner upprättas och det är för att öka varje individs inflytande över sin situation. Teamet samarbetar med flera av kommunens förvaltningar så som bostadsbolaget, skolan, barnomsorgen, socialkontoret och när så behövs med äldrevården. Detta för att göra det så bra som möjligt för individen eller familjen.

Under etableringstiden, 2 år, finns Resursteamets personal som stöd för varje individ och även för familjer. Personer eller familjer som flyttar in själva till kommunen har möjlighet att få stöd på liknande sätt, även om resurserna är något begränsad.

Har du frågor eller funderingar kring integration och inkludering är du välkommen att kontakta Resursteamet via kommunens växel 0381-661200.

Senaste publiceringsdatum: 2021-04-01

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen