Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Resursteamet

Resursteamet ser till hela människan och utformar ett individuellt stöd till den enskilde utifrån dennes individuella behov. Utgångspunkten för Resursteamets arbete är att varje människa utifrån sina egna förutsättningar och behov kan ta ansvar för sitt liv, vilket kan leda till ett självständigt liv.

Resursteamet är en verksamhet som består av flera professioner. Resursteamet vänder sig till barn, ungdomar, enskilda vuxna eller familjer. Alla professioner arbetar med motiverande samtal.

Resursteamet arbetar på uppdrag från socialtjänsten. Ansökan om bistånd till Resursteamets insatser görs hos socialsekreterare. Om hot och våld i nära relationer förekommer kan socialtjänst tillsammans med Resursteamet vara behjälplig med att ta kontakt med den professionen som behövs. Alla i Resursteamet arbetar under tystnadsplikt. Resursteamet är ingen myndighet men de har anmälningsplikt.

Inom Resursteamet kan du som individ exempelvis få stöd med:

Boendestöd

Inom professionen Boendestöd får individen stöd och hjälp med att få struktur i sin vardag. Boendestödet är individanpassat och ser olika ut beroende på individens behov. Insatsen kan exempelvis handla om att bryta isolering, att få struktur i sin vardag, få stöttning i praktiska sysslor som exempelvis matlagning och städning.

Ansvarig för rutiner: Enhetschef

Daglig verksamhet och sysselsättning

Daglig verksamhet är en anpassad aktivitet utifrån individens egen förmåga. Det finns alltid en handledare till hands vid daglig verksamhet. Inom professionen Daglig verksamhet kan individen få stöttning i att hitta praktikplats, jobb eller feriearbete enligt SoL eller LSS.

Du som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden på egen hand kan få vägledning och stöttning med detta vid Resursteamet.

Ansvarig för rutiner: Enhetschef

Integration och inkludering

Professionen Integration och inkludering arbetar på anvisningar från Migrationsverket. Det innebär att kommunen får en viss kvot (antal personer) per år som ska mottas och bli introducerade i kommunen. Kartläggning och genomförandeplaner upprättas och det är för att öka varje individs inflytande över sin situation. Teamet samarbetar med flera av kommunens förvaltningar så som bostadsbolaget, skolan, barnomsorgen, socialkontoret och när så behövs med äldrevården. Detta för att göra det så bra som möjligt för individen eller familjen.

Under etableringstiden, 2 år, finns Resursteamets personal som stöd för varje individ och även för familjer. Personer eller familjer som flyttar in själva till kommunen har möjlighet att få stöd på liknande sätt, även om resurserna är något begränsad.

Externa sidor som du kan ha användning av:

YOUMO Ungdomshälsa på flera språk

NY I ÖSTERGÖTLAND

Ansvarig för rutiner: Enhetschef

Individstöd

Inom individstöd kan individen få stöd och hjälp med att förändra sin livssituation. Det kan till exempel handla om att komma ur ett psykiskt dåligt mående, beroende eller missbruk.

Ansvarig för rutiner: Enhetschef

Barn, ungdom och familjestöd

Du som förälder är viktig för ditt barn, ibland kan det vara svårt att vara den förälder man vill vara. Professionen inom barn, ungdom, individ- och familjestöd kan stötta dig som förälder i din roll som mamma/pappa. Teamet erbjuder även föräldrautbildning.

Ansvarig för rutiner: Enhetschef

Råd och stöd med förebyggande samtal utan bistånd

Inom Råd och stöd kan du få rådgivning och stöd för att förbättra din livssituation. Du kan antingen själv kontakta Resursteamet och då kan du få gå upp till fem gånger utan något myndighetsbeslut. Därefter avgör du tillsammans med professionen Råd och stöd på Resursteamet om behov av fortsatt kontakt med dem behövs. I sådana fall tar du en kontakt med socialtjänsten och ansöker om bistånd till denna insats.

Ansvarig för rutiner: Enhetschef


Text

Senaste publiceringsdatum: 2021-05-25

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen