Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Integration

Migrationsverket anvisar ett visst antal personer med uppehållstillstånd varje år för bosättning i kommunen. Under år 2018 tog kommunen emot 6 personer (vuxna och barn), som anvisades av Migrationsverket.

Svenska för invandrare och Samhällsorientering

Kommunen erbjuder Svenska för invandrare (SFI) och Samhällsorientering (SO) för nysvenskar. SFI är en språklig utbildning som ska ge grundläggande kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället. Alla som saknar grundläggande kunskaper i svenska och som är folkbokförda i Ydre kommun har rätt till SFI. SFI ges i tre olika steg och går att läsa i olika studietakter. Den studerande läser enligt en egen studieplan.

SO innehåller åtta olika områden som beskriver det svenska samhället. Man ska läsa minst 60 timmar och ska helst vara på sitt hemspråk. Man gör färdigt sina timmar under den första delen av etableringsperioden.

Integrationsarbete i Ydre kommun

Resursenheten ska samverka med Arbetsförmedlingen i en etableringsplan, ordna med bosättning, introduktion i kommunen, se till att barn blir inskrivna i skolan och ev får barnomsorg samt arbeta för att nyanlända blir inkluderade i Ydre. Resursenheten ger stöd, vägledning och allmän information till nyanlända som nyss flyttat in i kommunen. Resursenheten ordnar olika verksamheter och samarbetar bland annat med kyrkorna, olika organisationer och även privatpersoner i kommunen.

Vuxna nysvenskar tillhör etableringen i 24 månader, från det att de flyttar till kommunen och blir folkbokförda. Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för att personerna får möjlighet att etablera sig i samhället genom praktik, studier eller arbete. Kommunen ansvarar för SFI, SO, barnomsorg, skola för barnen, bostad och att stödja med generell samhällsinformation.

Verksamheter för integration

Inom Ydre kommun pågår det olika former av integrationsarbete. Det finns olika verksamheter där du som kommuninvånare kan delta för att stötta nyanlända och nysvenskar att integreras i samhället.

  • Läxläsning: tisdagar kl. 18-20 i hos Studieförbundet Vuxenskolan i Österbymo

  • Återbruket: torsdagar kl. 16-20 på Ydrekompaniet i Österbymo

  • Nåldynan: lördagar ojämn vecka kl. 10-13 på Ydrekompaniet

Har du frågor eller funderingar kring integration är du välkommen att kontakta arbetsmarknadsenheten.

Senaste publiceringsdatum: 2020-04-29

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen