Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Den som på grund av varaktig funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand, har rätt att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringstillstånd ger rätt att parkera på parkeringsplats som reserverats för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Angiven tid och avgift för platsen gäller.

Vid varje ansökan sker en ny prövning, vilket innebär att ny ansökan och nytt läkarintyg ska skickas in. Det betyder att ny prövning kommer att göras utan hänsyn till eventuellt tidigare tillstånd/beslut. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska göras i den kommun där man är folkbokförd.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Pdf, 939.4 kB.

Om man inte är nöjd med beslutet från kommunen har man rätt att överklaga kommunens beslut hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen.  Transportstyrelsens beslut kan inte överklagas.

För ytterligare information ta kontakt med färdtjänsthandläggaren.

Senaste publiceringsdatum: 2020-02-20

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen