Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad ger rätt att parkera på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade. Rätt att erhålla parkeringstillstånd har den som är gravt funktionshindrad, dvs har svårigheter att förflytta sig till/från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen.

Vid varje ansökan görs en ny prövning av behovet vilket gör att det inte är en garanti att man får ett nytt parkeringstillstånd även om man har haft det tidigare. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad görs i den kommun där man är folkbokförd.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindradePDF

Om man inte är nöjd med beslutet från kommunen har man rätt att överklaga kommunens beslut hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen.  Transportstyrelsens beslut kan inte överklagas.

För ytterligare information ta kontakt med färdtjänsthandläggaren.

Senaste publiceringsdatum: 2017-09-15

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen