Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Färdtjänst

 

Färdtjänst

Färdtjänst avser resa inom Ydre kommun. För dessa resor krävs ett beviljat färdtjänsttillstånd.

Du ansöker genom att skicka en skriftlig ansökan samt ett läkarintyg till Ydre kommun. Handläggning av ärende gällande färdtjänst sköts av färdtjänsthandläggare Karin Karlsson. Handläggningen kan ta upp till tre veckor.

Telefontid: måndag till fredag kl. 08:00-16:00

Ansökningshandlingar skickas till:
Ydre kommun
Färdtjänsthandläggare
573 74 Ydre

Ansökan om färdtjänst Pdf, 529.5 kB.

Läkarintyg Pdf, 209.2 kB.

Du som har ett beviljat färdtjänsttillstånd bokar själv dina resor genom lokalt taxibolag.

Länsfärdtjänst

Östgötatrafiken ansvarar för utförande av kommunöverskridande färdtjänstresor. Det avser resor utanför kommunen, men inom länet. Här ingår också resor från Ydre till Tranås station och från Ydre till Höglandssjukhuset i Eksjö.

Om färdtjänstresenären vill fortsätta sin resa från ovan angivna hållplatser i Tranås och Eksjö ska denna resa beställas och bekostas privat.

Resa med länsfärdtjänst bokas direkt via Östgötatrafikens beställningscentral 0771-71 10 20.

Mer information hittar du på Östgötatrafikens hemsida HÄR.

Riksfärdtjänst

Ny ansökan ska lämnas in för varje enskild resa. Ansökan ska lämnas in till färdtjänsthandläggaren minst tre veckor innan önskat resdatum. Inför jul- och nyårshelg samt semesterperiod är handläggningsperioden längre.

Ansökan om riksfärdtjänst Pdf, 141.9 kB.

Ansökningshandlingar skickas till:
Ydre kommun
Färdtjänsthandläggare
573 74 Ydre

Senaste publiceringsdatum: 2022-01-17

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen