Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Färdtjänst och sjukresor

Information om färdtjänst- och riksfärdtjänstresor under jul och nyår 2018

Beställning av resa med färdtjänst och ansökan om riksfärdtjänst för perioden 18 december - 5 januari 2018 ska beställas/ansökas om enligt följande:

Färdtjänst: Inom Ydre kommun
Beställs via Taxi Boo, 0140 - 31 14 14.
Beställ senast: 3 december

Färdtjänst: Utanför Ydre kommun, men inom Östergötland
Beställs via Östgötatrafikens beställningscentral, 0771 - 71 10 20
Beställ senast: 3 december

RiksfärdtjänstSkicka ansökan till Färdtjänsthandläggare, Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Ansök senast: 26 november

För mer information, kontakta färdtjänsthandläggare:
0681 - 66 12 17
karin.karlsson@ydre.se

Om färdtjänst

Att ha möjligheten att resa till släkt och vänner är en del av vardagen. För att det ska vara möjligt så är det viktigt att de allmäna kommunikationerna är tillgängliga för alla. Om det inte är möjligt, på grund av en fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning, finns andra komplement.

Som komplement till den allmänna kollektivtrafiken finns Närtrafiken. Den kan användas av den som har mer än 2 km till närmaste hållplats.

Färdtjänst är till för den som på grund av varaktig funktionsnedsättning inte kan resa med den allmänna kollektivtrafiken.

För dig som av medicinska skäl inte kan ta sig till vården på egen hand, går det att nyttja Sjukresa, vilken bekostas av Region Östergötland. 

Ydre Kommun kan också hjälpa till med Parkeringstillstånd för den som är rörelsehindrad. Man kan få parkeringstillstånd antingen som förare eller passagerare.

Senaste publiceringsdatum: 2018-11-08

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen