Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Färdtjänst och sjukresor

Om färdtjänst

Att ha möjligheten att resa till släkt och vänner är en del av vardagen. För att det ska vara möjligt så är det viktigt att de allmäna kommunikationerna är tillgängliga för alla. Om det inte är möjligt, på grund av en fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning, finns andra komplement.

Som komplement till den allmänna kollektivtrafiken finns Närtrafiken. Den kan användas av den som har mer än 2 km till närmaste hållplats.

Färdtjänst är till för den som på grund av varaktig funktionsnedsättning inte kan resa med den allmänna kollektivtrafiken.

För dig som av medicinska skäl inte kan ta sig till vården på egen hand, går det att nyttja Sjukresa, vilken bekostas av Region Östergötland. 

Ydre Kommun kan också hjälpa till med Parkeringstillstånd för den som är rörelsehindrad. Man kan få parkeringstillstånd antingen som förare eller passagerare.

Senaste publiceringsdatum: 2019-03-05

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen