Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

God man/Förvaltare

God man
En god man handlar alltid på uppdrag av den enskilde (huvudmannen) och kan inte göra något mot dennes vilja. God man kan inte tillsättas utan att den enskilde själv önskar hjälpen. Uppdraget är viktigt eftersom tanken är att alla i Sverige ska få lika rätt oavsett förmåga.
God mans uppgifter kan vara att:
Bevaka den enskildes rätt Förvalta den enskildes egendom Sörja för den enskildes egendom

Förvaltare
Det är inte alltid det räcker med en god man för att hjälpa en person på ett bra sätt. Om någon inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom, kan tingsrätten förordna en förvaltare. Den som har förvaltare måste, alltid eller i vissa fall, ha förvaltarens samtycke för att ingå avtal eller annan rättshandling. En förvaltare råder alltså ensam över den egendom som omfattas av förvaltarskapet.

När kan det bli aktuellt med god man eller förvaltare? En person kan få en god man eller förvaltare av många olika anledningar. Oftast är man på något sätt hindrad att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller ta hand om sig själv. Vardagen kan bli lättare för en person med funktionshinder med att ha en god man, som till exempel kan sköta kontakterna med sociala myndigheter och andra. För många kan en god man eller förvaltare vara livsviktig för att minska skadeverkningar av missbruk eller sjukdom. Personen kan då få hjälp att hantera räkningar och ta kontakt med sociala myndigheter.

Hur går det till? 
Ansökan till Tingsrätten kan göras av personen själv eller av en nära anhörig. I vissa fall ansöker överförmyndaren om att god man eller förvaltare bör utses. Det är Tingsrätten som fattar beslut. Vänd dig till överförmyndaren i din kommun om du behöver stöd och hjälp.

Upphörande Om en god man/förvaltare inte längre behövs ska godmanskapet/förvaltarskapet upphöra. Beslut om upphörande av godmanskap/förvaltarskap för den som varit sjuk eller av annan anledning behövt hjälp att bevaka sin rätt fattas av Tingsrätten. Om huvudmannen dör behöver dock inte Tingsrätten fatta beslut om att godmanskapet/förvaltarskapet ska upphöra. Kontakta överförmyndaren för vidare information om handläggningen.

Vem kan bli god man eller förvaltare? Den som utses till god man eller förvaltare ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna. Den som är underårig eller som själv har förvaltare får inte vara god man. Det är inget som hindrar att en anhörig förordnas till god man åt den som behöver detta. Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare kan du fylla i en intresseanmälan (finns i blankettrutan till vänster).

Senaste publiceringsdatum: 2017-09-19

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen