Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förmyndare

Normalt är det barnets föräldrar som är barnets förmyndare och i den egenskapen förvaltar barnets egendom. När barnet fyllt 16 år ska han eller hon däremot ha möjlighet att påverka viktiga beslut.

Förmyndaren företräder barn under 18 år i frågor som gäller barnets egendom.
Huvudregeln i Föräldrabalken innebär att om föräldrar är förmyndare så bestämmer de själva hur deras barns tillgångar ska användas eller placeras. Det kallas för fri förvaltning. Den fria föräldraförvaltningen innebär att föräldrarna, utan någon överförmyndarkontroll, ska använda barnets tillgångar till barnets bästa.

I följande fall måste ett barn få en god man:
- om både barn och förälder är delägare i samma dödsbo
- om barnet ska köpa en fastighet eller bostadsrätt tillsammans med en förälder
- om en förälder ska låna barnets pengar

En god man som tillfälligt ska ta tillvara barnets intressen i en viss angelägenhet förordnas av överförmyndarenheten.

Senaste publiceringsdatum: 2015-09-23

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen