Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ensamkommande barn

Dessa barn har kommit till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare.
Eftersom föräldrarna inte finns i Sverige har varje barn rätt till stöd av en God man som i föräldrarnas ställe ska bevaka barnets intressen och vårda deras angelägenheter.

Att vara God man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Det betyder att den Gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga.

Att vara God man är ett temporärt uppdrag som ska upphöra när barnet får PUT (permanent uppehålls tillstånd) eller varaktigt har lämnat landet. Den Gode mannen fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige.

God man har ingen försörjningsplikt gentemot barnet och ansvarar inte heller för den faktiska vården. Det ansvaret har familjehemmet eller HVB-boendet. Däremot har den Gode mannen ett avgörande inflytande över var barnet ska bo.

Om du är intresserad av att veta mer om uppdrag som God man för dessa barn och ungdomar kontakta gärna överförmyndaren eller skicka in en intresseanmälan (finns i blankettrutan till höger).

Senaste publiceringsdatum: 2020-02-26

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen