Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Missbruk och beroende

Individ- och familjeomsorgen har ett särskilt ansvar för arbetet med att förebygga och motivera missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande droger. Enligt socialtjänstlagen så är vi skyldiga att både hjälpa personer som söker upp socialtjänsten, men vi ska också ha en uppsökandeverksamhet. Vi informerar om de möjligheter till hjälp som finns. Att vara i ett missbruk påverkar hela omgivningen, det är individen själv som är ansvarig för att bryta ett missbruk och ditt egna tillfriknande. Det är också viktigt att du som anhörig tar hand om, och tänker på dig själv - även om det kan vara svårt

Individ- och familjeomsorgen ger också stöd åt dig som har utvecklat ett beroende. Vuxna med missbruksbroblem kan genom att ta kontkat med Individ- och familjeomsorgen få råd och stöd i att bättre hantera sina problem.

Öppenvård

Först prövas om insatser i öppenvård är till hjälp. Du kan få stöd i form av en samtalskontakt eller ett boendestöd, detta kan hjälpa individen att själv hitta lösningar. Det är lämpligt att även anhöriga medverkar då de också påverkas av att en familjemedlem missbrukar.

Behandlingshem

När insatser i öppenvården har prövats utan resultat kan ibland en vistelse på behandlingshem behövas för att bryta ett desruktivt mönster. Innan en vistelse på behandlingshem beviljas görs en grundling utredning. Den ligger sedan till grund för bedömning av vilken behandling som kan ge bäst resultat och vilket behandlingshem som kan erbjuda den behandling.

Första kontakt

En första kontakt för att få hjälp med ett missbruk görs genom Socialkontoret. Där får man kontakt med en socialsekreterare.

Senaste publiceringsdatum: 2017-09-15

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen