Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvalitetsredovisning

Inom socialförvaltningen arbetar vi ständigt med verksamhets- och kvalitetsutveckling inom alla områden. Här redovisas de resultat som är en följd av detta arbete.

Så tycker de äldre om äldreomsorgen i Ydre 2019
Sammanställningen och resultatet för Socialstyrelsens brukarundersökning ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen i Ydre 2019” visar att Ydres äldre inom äldreomsorgen är nöjda eller mycket nöjda med det bemötande och den omsorg de får både i det egna hemmet från hemtjänstpersonal och från personal på särskilt boendet Solängen. För mer information om undersökningen eller för att ta del av hela undersökningen gå till www.socialstyrelsen.se 

Resultat för Ydre Solängen särskilt boende Pdf, 258.7 kB.

Resultat för Ydre Hemtjänst Pdf, 245.9 kB.

Så tycker de äldre om äldreomsorgen i Ydre 2022
På grund av covid-19 genomfördes inga brukarundersökningar 2020 och 2021. Däremot pågår brukarundersökningarna just nu för 2022. Sammanställningen och resultatet för Socialstyrelsens brukarundersökning ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen i Ydre 2022” kommer under våren att presenteras här.

Senaste publiceringsdatum: 2022-03-23

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen