Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om våld i hederns namn

Hedersvåld och förtryck handlar om att det finns krav på att alla i familjen måste följa vissa regler för att inte förstöra familjens rykte och anseende, dess heder. Alla oavsett kön eller sexuell läggning kan utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. - UMO

Upplever du eller vet om någon närstående som utsätts för hedersrelaterat förtryck så är det viktigt att du rapporterar det. Du kan hitta mer information om hedersrelaterad våld på följande sidor.

Ungdomsmottagningen - UMO
www.umo.se/familj/vad-ar-heder/

Länsstyrelsen Östergötland
www.hedersförtryck.se

Senaste publiceringsdatum: 2017-09-15

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen