Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är komplext och mångfacetterat.

Det är en viktig fråga och får konsekvenser för alla inblandade. Många gånger bevittnar även barn våld och blir ibland även själva utsatta.

För stöd till enskilda eller familjer som på olika sätt kommit i kontakt med våld, samarbetar Ydre kommun med Kvinnofrid och Mansmottagningen i Linköping. Här kan både kvinnor, barn och män få råd och stöd enskilt, eller genom gruppverksamhet. 

Senaste publiceringsdatum: 2017-09-15

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen