Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är komplext och mångfacetterat.

Det är en viktig fråga och får konsekvenser för alla inblandade. Många gånger bevittnar även barn våld och blir ibland även själva utsatta.

För stöd till enskilda eller familjer som på olika sätt kommit i kontakt med våld, samarbetar Ydre kommun med Kvinnofrid och Mansmottagningen i Linköping. Här kan både kvinnor, barn och män få råd och stöd enskilt, eller genom gruppverksamhet. 


Stöd till våldutsatta

Här är bra kontakter att använda för stöd till våldutsatta.

Linköping - Våld i nära relationer

Samlingssida för personer som behöver stöd vid våld i nära relationer eller utsatts för våld eller misshandel i någon form.
Öppettider: Tisdag 08:15-09:00
Telefon: 013-20 72 12

Kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefon för dig som utsätts för hot/våld.
Öppet dygnet runt alla veckans dagar, samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen
Telefon: 020-50 50 50

Kvinnojouren Helga (Tranås)

Hjälper kvinnor som utsatts för någon form av för våld eller någon form av förtryck
Öppettider: 09:00-15:30
Telefon: 0140-156 57 alt. 076-799 72 11

Brottsofferjouren i Linköping-Ydre

Stöttar personer som utsatts för brott eller ska vittna i domstol.
Telefon: 013-10 44 00

Tjejjouren Beata/Kvinnojouren Ellinor (Linköping)

Stöd och hjälp för tjejer och kvinnor som är utsatt för våld eller någon form av förtryck.
Öppettider: 08:00-16:30 samt tisdagar och torsdagar 19:00-21:00, samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.
Telefon: 020-31 53 84

Mansmottagningen i Linköping

Råd och stöd för män som utsatt kvinnor för våld eller själv blivit utsatta för våld i en relation.
Öppettider: Tisdagar 08:15-09:00
Telefon: 013-20 52 10

Vill du ha mer information eller behöver stöd i en ohållbar situation, kontakta Individ- och familjeomsorgen.


Om våld i hederns namn

Hedersvåld och förtryck handlar om att det finns krav på att alla i familjen måste följa vissa regler för att inte förstöra familjens rykte och anseende, dess heder. Alla oavsett kön eller sexuell läggning kan utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. - UMO

Upplever du eller vet om någon närstående som utsätts för hedersrelaterat förtryck så är det viktigt att du rapporterar det. Du kan hitta mer information om hedersrelaterad våld på följande sidor.

Ungdomsmottagningen - UMO
www.umo.se/familj/vad-ar-heder/

Länsstyrelsen Östergötland
www.hedersförtryck.se

 

Senaste publiceringsdatum: 2021-06-21

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen