Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Boendestöd

Boendestöd är till  för enskilda individer, familjer  och personer som är över 18 år med någon form av kognitiv funktionsnedsättning. Boendestödet är frivilligt och kostnadsfritt.

Boendestödet är ett stöd och instas för att tillvarata dina egna resurser i och kring boendet. Boendestödet är inte bara begränsat till det egna hemmet utan omfattar även annat som kan bidra till ökad förmåga att klara vardagslivet.

Målet för boendestödet är att du ska kunna leva ett så bra och självständigt liv som möjligt.

Detta kan du få hjälp med:

  • Bryta isolering/ensamhet
  • Strukturera tillvaron
  • Stöttning i praktiska sysslor, ex. matlagning och städning
  • Stöd med aktivering
  • Stödsamtal
  • Stöd och hjälp i olika typer av kontakter.

Det är viktigt att boendestödet och insatserna utförs tillsammans med dig. Boendestödet är individanpassat och kan se olika ut beroende på behov. Boendestödet är en behovsprövad insats vilket innebär att du måste ha ett biståndsbeslut.

Du ansöker om boendestöd hos kommunens socialsekreterare.

Senaste publiceringsdatum: 2017-09-15

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen