Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stöd till familjen

Behovet av råd och stöd kan se olika ut i olika familjer. Varje familj är sina egna personer och ingen familj kan jämföras med en annan.

Stöd till barn och familj kan vara samtal och/eller praktiskt stöd i hemmet. Det kan också vara att ansöka om kontaktperson eller kontaktfamilj.

Du kan alltid vända dig till Individ- och familjeomsorgen om du upplever att din familj är i behov av stöd i vardagen. Det kan exempelvis vara stöd med vägledning, gränsdragning och stabilitet eller att familjen är i behov av hjälp med att sortera och sätta ord och tankar på vad som händer eller något som hänt.

All personal inom Indivd- och familjeomsorgen har tystnadsplikt enligt lag och all kontakt är kostnadsfri.

Senaste publiceringsdatum: 2021-06-21

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen