Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Missbruk och beroende

Individ- och familjeomsorgen har ett särskilt ansvar för arbetet med att förebygga missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande droger. Enligt socialtjänstlagen är vi skyldiga att hjälpa personer som söker upp socialtjänsten med anledning av missbruk och beroende men vi har också ha en uppsökandeverksamhet där vi ger information om de möjligheter till hjälp som finns.

Individen har egenansvar att bryta sitt missbruk och medverka till sitt tillfrisknande.

Individ- och familjeomsorgen ger också stöd åt dig som har utvecklat ett beroende. Vuxna med missbruksbroblem kan genom att ta kontkat med Individ- och familjeomsorgen få råd och stöd i att bättre hantera sina problem.

Öppenvård

Först prövas om insatser i öppenvård är till hjälp. Du kan få stöd i form av en samtalskontakt eller ett boendestöd, detta kan hjälpa individen att själv hitta lösningar. I vissa fall rekommenderar vi även att anhöriga medverkar då de också kan påverkas av en familjemedlems missbruk.

Behandlingshem

När insatser i öppenvården har prövats utan resultat kan ibland en vistelse på behandlingshem behövas för att bryta ett desruktivt mönster. Innan en vistelse på behandlingshem beviljas görs en grundling utredning, vilken sedan ligger grund för kommande behandling.

Första kontakt

För kontakt gällande missbruk kontakta Individ- och familjeomsorgen på telefonnummer 0381-66 12 00

Senaste publiceringsdatum: 2021-06-21

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen