Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Våld och övergrepp

Alla barn har, precis som vuxna, samma rättigheter och lika värde. Alla barn har rätt att få växa upp i en miljö fri från våld. Alla barn har rätt till en trygg och säker miljö och ska skyddas mot alla former av utnyttjande, övergrepp, kränkningar och diskriminering.

Det slår FN:s konvention om barnets rättigheter fast.
Sverige ses ofta som ett föregångsland när det gäller att arbeta med barns rättigheter och mot barnmisshandel. De allra flesta föräldrar i Sverige är emot att man använder våld och kroppslig bestraffning i barns uppfostran. Men det är ändå många barn som utsätts för våld av olika slag.  

Om man ser eller misstänker att ett barn far illa kan man känna sig maktlös och handfallen. Men det finns saker man kan göra och hjälp att få.  

Hur barn kan fara illa
Sedan 1979 är det förbjudet i Sverige för vuxna, även föräldrar, att aga och slå barn. Barnmisshandel innebär att en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp eller inte ger barnet tillräckligt god omsorg. Ett barn far illa när dess hälsa skadas eller naturliga utveckling hindras.

  -  Fysisk misshandel kan vara att slå, sparka, nypa eller på andra sätt skada barnet fysiskt.
  -  Psykisk misshandel kan vara hot, hån, nedvärdering, utfrysning, orimliga bestraffningar eller att på andra sätt kränka barnet. Det kan också vara att till exempel låsa in barnet eller att barnet tvingas se när en närstående utsätts för våld.
  -  Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som sker mot någons vilja. En sexuell handling med ett barn är alltid ett övergrepp. Det är olagligt även om barnet tar initiativ till handlingen.
  -  Att inte ge barnet tillräckligt god omsorg kan vara att inte ge barnet mat, kläder, sjukvård, utbildning, omtanke eller på annat sätt inte sköta om barnet eller lyssna till det enskilda barnets specifika behov.  

Gränsdragningen för vad som är barnmisshandel kan vara svår. En vuxen får till exempel lyfta eller rycka undan ett barn för att förhindra att det gör sig illa eller skadar andra. Exakt var den juridiska gränsen går för om kränkningar, våld eller bristande omsorg är misshandel eller inte, avgörs ytterst av en domstol.  

Tecken på att barn eller ungdomar far illa  
Barn är beroende av att vuxna i dess närhet sköter om dem och behandlar dem respektfullt. Kränkande behandling och misshandel kan givetvis skada ett barn allvarligt, både psykiskt och fysiskt. Om det dessutom är en förälder eller annan närstående som utsätter barnet för misshandel, innebär det att barnets förtroende för den som ska stå för trygghet och stabilitet skadas. Det kan göra övergreppet ännu svårare för barnet att hantera och bearbeta.

Barn som blir misshandlade kan få en försämrad självkänsla. Tilliten till andra människor kan försvagas. Det är inte heller så lätt för barnet att lära sig hantera konflikter på bra sätt, om det får uppleva våld och misshandel.

Ett barn som mår dåligt kan visa det på olika sätt. Barnet kan vara nervöst, ensamt, oroligt eller aggressivt, reagera med ångest, sömnsvårigheter eller kroppsliga besvär som ont i magen och huvudvärk. En del barn är borta mycket från skolan, kränker andra barn eller skadar sig själva och andra genom till exempel självskadebeteende, brott eller användande av droger. Det finns också barn som inte visar utåt att det far illa hemma. De kanske tystnar och drar sig undan.


Informationen ovan kommer från 1177 Vårdguiden, hälso- och sjukvårdens gemensamma webbplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Där kan du läsa mer om ämnet och få tips och råd om vem man ska vända sig till mm.

Känner du att du behöver stöd och vill prata med någon, kontakta kommunens socialsekreterare.
Socialsekreterarna har telefontid vardagar kl. 08.30 — 09.30, tel 0381-66 12 00.


Olika typer av vanliga problem

Här kan du läsa om olika typer av vanliga problem som kan påverka hur barn och unga mår. Klickar du på ett av områdena så kan du läsa mer om vad det innebär.

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta socialsekreterarna för mer information.
Socialsekreterarna har telefontid vardagar kl. 08.30 — 09.30, tel 0381-66 12 00.

Alkohol och droger 
Dåliga föräldrar - brister i föräldraförmåga 
Dyslexi - läs och skrivsvårigheter 
Dödsfall 
Ekonomiska problem 
Funktionsnedsättning  
Kriminalitet 
Kris i livet 
Läs och skrivsvårigheter - dyslexi
Mobbning och kränkande behandling 
Ofta arg? Ilska och utbrott

Problem i familjen 
Problem i skolan 
Sexuella övergrepp 
Ska mina föräldrar skiljas? Skilsmässa och separation 
Skolfrånvaro 
Stress 
Våld & övergrepp


Senaste publiceringsdatum: 2017-09-15

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen