Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skilsmässa eller separation i en barnfamilj

En skilsmässa kan vara en smärtsam process för alla inblandade, men på sikt kan det bli en utveckling till det bättre. Som föräldrar är det viktigt att försöka samarbeta kring barnen. Man kan få hjälp genom samarbetssamtal.

Alla skilsmässor och separationer är olika. En del föräldrar skiljs efter en längre tid av svårigheter och konflikter. Andra har haft det bra tills något plötsligt händer. Vissa separationer går snabbt, från det att man först börjar tala om att skiljas, andra drar ut på tiden.

Omständigheterna kring skilsmässan kan spela en roll för hur man mår och för hur lång tid det tar att finna sig i det som hänt. Det kan till exempel vara lättare om båda är överens om skilsmässan, och svårare om den ena parten plötsligt vill skiljas för att han eller hon har träffat en annan. En del föräldrar kan umgås som vänner efter skilsmässan. För andra kan konflikter pågå och blossa upp långt efteråt. Det kan då vara mycket svårt att samarbeta kring barnen.

Barnen har rätt till båda föräldrarna 
Det är viktigt att komma ihåg att det inte är barnen som har valt att skiljas. De har rätt att fortsätta tycka om och utveckla en god relation till båda sina föräldrar. Det måste man ansvara för som förälder, även om man är i konflikt med sin tidigare partner. Barn och föräldrar behöver tid och ro för att hitta former för det nya livet. Att man som föräldrar klarar av att samarbeta för barnets bästa, om exempelvis boendet, är av stor betydelse för barnets fortsatta liv och utveckling.

Det är klokt att undvika att låta en förälder framstå som orsak till skilsmässan och den andre som offer. Även om det i vissa fall kan vara eller kännas så, hjälper det inte barnet att höra det.

Man kan förbereda barnet på att skilsmässan innebär en tid av förändringar och att allt kanske inte kan bestämmas och ordnas med en gång. Hur än vårdnaden, boendet och umgänget delas upp mellan föräldrarna, innebär en skilsmässa ofta att barnen får träffa den ena eller båda föräldrarna mindre än tidigare. Men det kan också innebära att barnen får mer kvalitet under den tid de tillbringar med sina föräldrar. Om det före skilsmässan var så att den ena föräldern tillbringade mer tid med sina barn än den andra, innebär växelvis boende en jämnare fördelning mellan föräldrarna.


Informationen ovan kommer från 1177 Vårdguiden, hälso- och sjukvårdens gemensamma webbplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Där kan du läsa mer om ämnet.

Känner du att du behöver stöd och vill prata med någon, kontakta kommunens socialsekreterare.
Socialsekreterarna har telefontid vardagar kl. 08.30 — 09.30, tel 0381-66 12 00.


Olika typer av vanliga problem

Här kan du läsa om olika typer av vanliga problem som kan påverka hur barn och unga mår. Klickar du på ett av områdena så kan du läsa mer om vad det innebär.

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta socialsekreterarna för mer information.
Socialsekreterarna har telefontid vardagar kl. 08.30 — 09.30, tel 0381-66 12 00.

Alkohol och droger 
Dåliga föräldrar - brister i föräldraförmåga 
Dyslexi - läs och skrivsvårigheter 
Dödsfall 
Ekonomiska problem 
Funktionsnedsättning  
Kriminalitet 
Kris i livet 
Läs och skrivsvårigheter - dyslexi
Mobbning och kränkande behandling 
Ofta arg? Ilska och utbrott

Problem i familjen 
Problem i skolan 
Sexuella övergrepp 
Ska mina föräldrar skiljas? Skilsmässa och separation 
Skolfrånvaro 
Stress 
Våld & övergrepp


Senaste publiceringsdatum: 2017-09-15

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen