Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Problem i skolan

Om du har problem i skolan ska du vända dig till skolhälsovården.

Skolkuratorn och skolsköterskan har båda tystnadsplikt. Med elevens och/eller förälderns tillåtelse sker ett nära samarbete dem emellan.

Både skolkurator och skolsköterska ingår i ett nätverk tillsammans polis och socialtjänst där ungdomars situation i samhället diskuteras.

Nätverk finns även med Barn och familjepsykologiskt centrum i Kisa där även enskilda elevärenden kan diskuteras efter tillåtelse från föräldrar.


Olika typer av vanliga problem

Här kan du läsa om olika typer av vanliga problem som kan påverka hur barn och unga mår. Klickar du på ett av områdena så kan du läsa mer om vad det innebär.

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta socialsekreterarna för mer information.
Socialsekreterarna har telefontid vardagar kl. 08.30 — 09.30, tel 0381-66 12 00.

Alkohol och droger 
Dåliga föräldrar - brister i föräldraförmåga 
Dyslexi - läs och skrivsvårigheter 
Dödsfall 
Ekonomiska problem 
Funktionsnedsättning  
Kriminalitet 
Kris i livet 
Läs och skrivsvårigheter - dyslexi
Mobbning och kränkande behandling 
Ofta arg? Ilska och utbrott

Problem i familjen 
Problem i skolan 
Sexuella övergrepp 
Ska mina föräldrar skiljas? Skilsmässa och separation 
Skolfrånvaro 
Stress 
Våld & övergrepp


Senaste publiceringsdatum: 2017-09-15

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen