Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kris i livet - att hamna i kris

När det man lärt sig inte räcker till
När man växer upp lär man sig hur man ska hantera olika situationer och lösa olika problem, kanske själv eller med hjälp av vuxna man har runt omkring sig. Man bygger en inre karta av verkligheten som hjälp för att hitta rätt väg och för att komma tillrätta med svårigheter.

En kris kan sägas vara ett resultat av att ens tidigare erfarenheter och kunskaper plötsligt inte räcker till för att förstå och hantera den situation man hamnat i. Man har hamnat i en situation där den yttre världen inte alls stämmer överens med den bild av verkligheten man har. Det kan upplevas som om världen plötsligt inte går att känna igen. Den föreställning man har haft om hur omvärlden och andra människor fungerar stämmer inte längre. Det kan kännas omöjligt att förstå eller hitta en lösning på det som händer.

Varför hamnar man i kris?
Det finns många olika händelser och situationer i livet som kan leda till att man hamnar i kris. Ibland kan krisen komma smygande. Det kan vara omständigheter som man levt med under en tid som utlöser krisen, till exempel ekonomiska problem, utbildningsproblem, arbetslöshet, en skilsmässa eller en sjukdom.

Andra händelser i livet kommer mer plötsligt och oväntat. Det kan vara extrema situationer som utlöser en kris, till exempel en svår olycka, ett rån, ett överfall, ett dödsfall, en naturkatastrof eller en våldtäkt.

Alla reagerar olika
Människor reagerar väldigt olika i krissituationer. Det finns de som inte klarar att vara ensamma, andra drar sig undan allt sällskap. Många vill prata om det som hänt om och om igen, andra blir helt tysta och svåra att få kontakt med. Ångest och oro är vanliga symtom hos de flesta men vissa känner en total tomhet på känslor. Det är vanligt att man får sömnproblem. Vissa tappar matlusten helt, andra tröstäter. Det är vanligt att man känner förtvivlan och hopplöshet, man gråter och upplever att livet inte är värt att leva eller att livet aldrig någonsin kan bli bra igen.

Man kan reagera olika starkt på liknande händelser och situationer. Erfarenheter och upplevelser man har haft under livet är betydelsefulla för hur man upplever och hanterar de svårigheter som man utsätts för.

Ibland kan man behöva hjälp
När man har varit med om händelser som rån, hot eller våld, är det vanligt att man återupplever det som hänt. Man kan drömma mardrömmar på nätterna eller ha svårt att koncentrera sig. Man kanske drar sig undan för att inte påminnas om händelsen av andra personer, platser eller samtal. Ofta kan man ha svårt att sova, känna ångest, vara irriterad och reagera starkt på minsta ljud. Det kan kännas som om det svåra händer precis nu.

Man kan ha olika svårt att hantera det som hänt beroende på vad man har varit med om och vad man har för tidigare erfarenheter. Om man har svårt att klara av situationen kan man kontakta en vårdcentral. Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd.


Informationen ovan kommer från 1177 Vårdguiden, hälso- och sjukvårdens gemensamma webbplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Där kan du läsa mer om ämnet.

Känner du att du behöver stöd och vill prata med någon, kontakta kommunens socialsekreterare.
Socialsekreterarna har telefontid vardagar kl. 08.30 — 09.30, tel 0381-66 12 00.


Olika typer av vanliga problem

Här kan du läsa om olika typer av vanliga problem som kan påverka hur barn och unga mår. Klickar du på ett av områdena så kan du läsa mer om vad det innebär.

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta socialsekreterarna för mer information.
Socialsekreterarna har telefontid vardagar kl. 08.30 — 09.30, tel 0381-66 12 00.

Alkohol och droger 
Dåliga föräldrar - brister i föräldraförmåga 
Dyslexi - läs och skrivsvårigheter 
Dödsfall 
Ekonomiska problem 
Funktionsnedsättning  
Kriminalitet 
Kris i livet 
Läs och skrivsvårigheter - dyslexi
Mobbning och kränkande behandling 
Ofta arg? Ilska och utbrott

Problem i familjen 
Problem i skolan 
Sexuella övergrepp 
Ska mina föräldrar skiljas? Skilsmässa och separation 
Skolfrånvaro 
Stress 
Våld & övergrepp


Senaste publiceringsdatum: 2017-09-15

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen