Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Funktionsnedsättning

Har du en funktionsnedsättning kan du få hjälp enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS.

Lagen ger personer med vissa funktionshinder laglig rätt till personlig assistans och en rad andra former av stöd och service. Syftet med lagen är att främja människors rätt till jämlikhet och delaktighet i samhällslivet.
Stöd och service enligt LSS är en rättighet, vilket bland annat innebär att du kan överklaga till domstol om du anser att du inte får dina behov tillgodosedda.

Vilka personer omfattas av LSS?
Stöd och service enligt LSS kan ges till tre olika grupper av personer med funktionshinder - tre personkretsar:

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Personer som till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd eller service.

Rådgivning och personligt stöd
Rådgivning och personligt stöd enligt LSS begärs hos och ges av landstinget:

  • För barn upp till 18 år: hos Barn- och ungdomshabiliteringen
  • För vuxna: hos LSS råd och stöd till vuxna

Landstingets rådgivning och stöd är avsett vara ett expertstöd som riktar sig både till dig och din familj och är ett komplement till den hjälp du kan få i form av sjukvård, habilitering och rehabilitering.

Läs mer LSS och funktionshinder

Informationen ovan kommer från 1177 Vårdguiden, hälso- och sjukvårdens gemensamma webbplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Där kan du läsa mer.

Känner du att du behöver stöd och vill prata med någon, kontakta kommunens socialsekreterare.
Socialsekreterarna har telefontid vardagar kl. 08.30 — 09.30, tel 0381-66 12 00.


Olika typer av vanliga problem

Här kan du läsa om olika typer av vanliga problem som kan påverka hur barn och unga mår. Klickar du på ett av områdena så kan du läsa mer om vad det innebär.

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta socialsekreterarna för mer information.
Socialsekreterarna har telefontid vardagar kl. 08.30 — 09.30, tel 0381-66 12 00.

Alkohol och droger 
Dåliga föräldrar - brister i föräldraförmåga 
Dyslexi - läs och skrivsvårigheter 
Dödsfall 
Ekonomiska problem 
Funktionsnedsättning  
Kriminalitet 
Kris i livet 
Läs och skrivsvårigheter - dyslexi
Mobbning och kränkande behandling 
Ofta arg? Ilska och utbrott

Problem i familjen 
Problem i skolan 
Sexuella övergrepp 
Ska mina föräldrar skiljas? Skilsmässa och separation 
Skolfrånvaro 
Stress 
Våld & övergrepp


Senaste publiceringsdatum: 2017-10-26

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen