Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

När någon i familjen dör – vad händer med barnen?

Att dela sorgen är ett sätt att bearbeta den
När någon i familjen dör vänds tillvaron upp och ner för både barn och vuxna. Ofta hittar man sätt att stödja varandra i familjen eller hos andra närstående och vänner, både i den första omedelbara sorgen och längre fram.

Att visa och dela sorgen är ett sätt att komma varandra nära och en bra grund för att bearbeta den. Ändå kan man ibland känna sig osäker på hur man ska möta barnens sorg.

Kanske vill man skydda barnen genom att inte tala om det svåra. Men alla barn, även de små, behöver förstå det sammanhang de lever i. Det är inte ovanligt att barn helt obefogat tar på sig skulden för saker som de inte har någon som helst del i. De kan till exempel få för sig att om de gjort si eller så skulle ingenting ha hänt. I sin fantasi kan de också skapa sig bilder som kan vara värre än det som faktiskt har skett. Därför behöver de sanningsenligt få beskrivet för sig vad som har hänt och få veta att det inte är deras fel. De behöver också få tala om det som har inträffat på ett sakligt sätt för att kunna bearbeta sorgen.

Barn behöver stöd
Beroende på omständigheterna kan det ibland vara svårt att trösta och stödja, samtidigt som man kämpar med sin egen sorg. Man kan vara i chock efter ett plötsligt dödsfall, eller man kan vara helt utmattad efter att ha vakat länge vid en älskad människas dödsbädd. Tillvaron kan vara fylld av många andra svårigheter, som gör förlusten extra tung att bära.

Om man är chockad och förtvivlad och det inte finns utrymme för att ta hänsyn till barnens behov, kan det vara skrämmande för barnen. De kan bli otrygga när de möter vuxna som har det svårt. Det är inte ovanligt att barn försöker skona föräldrarna från sina egna svårigheter. Samtidigt som de behöver tröst, vågar de inte visa sina känslor för att inte belasta föräldrarna. Barn ska inte behöva ta alltför mycket hänsyn till de vuxna i en sådan situation. I familjens nätverk av vänner och släktingar finns oftast någon person som kan vara ett stöd för barnen i en svår tid. Som förälder har man ansvar att se till att barnen får det stöd de behöver. Om man inte orkar själv bör man försöka se till att någon annan tar över. Läs mer om hur man kan göra och var man kan vända sig i kapitel Stöd från andra vuxna.


Informationen ovan kommer från 1177 Vårdguiden, hälso- och sjukvårdens gemensamma webbplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Där kan du läsa mer om ämnet.

Känner du att du behöver stöd och vill prata med någon, kontakta kommunens socialsekreterare.
Socialsekreterarna har telefontid vardagar kl. 08.30 — 09.30, tel 0381-66 12 00.


Olika typer av vanliga problem

Här kan du läsa om olika typer av vanliga problem som kan påverka hur barn och unga mår. Klickar du på ett av områdena så kan du läsa mer om vad det innebär.

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta socialsekreterarna för mer information.
Socialsekreterarna har telefontid vardagar kl. 08.30 — 09.30, tel 0381-66 12 00.

Alkohol och droger 
Dåliga föräldrar - brister i föräldraförmåga 
Dyslexi - läs och skrivsvårigheter 
Dödsfall 
Ekonomiska problem 
Funktionsnedsättning  
Kriminalitet 
Kris i livet 
Läs och skrivsvårigheter - dyslexi
Mobbning och kränkande behandling 
Ofta arg? Ilska och utbrott

Problem i familjen 
Problem i skolan 
Sexuella övergrepp 
Ska mina föräldrar skiljas? Skilsmässa och separation 
Skolfrånvaro 
Stress 
Våld & övergrepp


Senaste publiceringsdatum: 2017-09-15

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen