Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätt

Socialtjänsten kan vara behjäplig i olika typer av familjerättsliga frågor. Framförallt är det personer som behöver fastställa faderskap i samband med att de ska få barn. Socialtjänsten utreder och fastställer faderskap för alla barn till föräldrar som inte är gifta inom Ydre kommun.

Utöver detta så kan även socialtjänsten vara ett stöd och rådgiva i frågor som berör barns vårdnad, boende och umgänge. Ibland kan det vara svårt att komma överens om vad som är barnets/barnens bästa. Socialtjänsten kan hjälpa till med rådgivning eller genom frivilliga, så kallade samarbetssamtal, för att för att försöka komma överens. Ibland är tvisten så stor att frågan behöver avgöras av en domstol och då utreder socialtjänsten frågan och kommer med förslag på hur barnets/barnens behov bäst kan tillgodoses.

På uppdrag av domstol görs också utredningar om vårdnad, boende och/eller umgänge samt medlingsuppdrag.

Socialtjänstens arbete utgår ifrån att barnets bästa ska komma i främsta rummet.

Det går också att vända sig till socialtjänsten för att adoptera barn, både inom och utanför Sverige.

För att fastställa faderskap kontakta Socialkontoret via kommunens växel på telefonnummer 0381-661200.

Familjerådgivning

Ydre kommun samverkar med Familjerådgivarna i Småland.

Familjerådgivarna hjälper par och familjer som befinner sig i samlevnadssvårigheter och som vill ha en förändring. De arbetar under sekretess och för inga journaler. Varje samtal tar ca 1-1,5 timme och kostar en egenavgift för klienterna.

Familjerådgivningen nås på telefonnummer 036 - 71 16 05.

Öppettider: 08:00- 17:00
Telefontider 09:00-10:00

Senaste publiceringsdatum: 2021-10-27

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen