Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skuld- och konsumentrådgivning

Skuldrådgivning

Vill du få hjälp med att ordna upp en skuldsituation eller en tilltrasslad vardagsekonomi? Då kan du vända dig till en skuldrådgivare.

De kan ge praktiska råd om hur du kan gå tillväga i din situation och hjälper till med de ekonomiska beräkningar som behövs. De kan också ge råd om vad som krävs för att göra en skuldsanering.

En skuldsanering innebär i korta drag att de som är skuldsatta betalar en del av sina skulder under några år, resterande del behöver man inte att betala. När en skuldsanering är slut har du inte längre kvar de skulder som ingick i din skuldsanering - tanken är att du ska vara skuldfri. Detta sköts av kronofogden och här kan du läsa mer.

För skuldsatta och inte uppfyller kraven för skuldsanering eller som vill ha andra typer av betalningsuppgörelser kan vi räkna fram betalningsförslag. I samråd med dig kan en skuldrådgivare arbeta med dig arbeta för att få fram nya betalningsvillkor hos fodringsägarna.

Ydre kommun köper denna tjänst från Kinda kommun. Du är välkommen att kontakta Budget- och skuldrådgivare i Kindas kommun genom deras växel: 0494-190 00.

Läs mer om Skuldrådgivning på Kindas kommuns hemsida.

Konsumentrådgivning

Medborgare i Ydre kommmun har möjlighet att få kostnadsfri rådgivning om hur du gör reklamationer, tvister och upplysning om vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument.

Den här tjänster sker i samverkan med Konsument Höglandet och du kan läsa mer på deras hemsida.

Senaste publiceringsdatum: 2018-10-24

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen