Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekonomiskt bistånd

Om du och din familj råkar ut för ekonomiska problem och inte ser någon annan möjlighet att klara din eller familjens försörjning kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Hur ansöker du?

Det första steget är att boka tid hos en handläggare. Här går det att ladda ner en ansökan som du ska ha fyllt i och ta med till besöket. Det är viktigt att du tar med dig de handlingar som krävs, annars kan inte ansökan behandlas.

Utredning och beslut

Vi gör en utredning för att de om du och din familj är berättigade till ekonomiskt bistånd. För att få ekonomiskt bistånd ska alla andra vägar vara prövade. Du ska också ha gjort vad du kunnat för att bidra till sin försörjning. Du ska till exempel vara anmäld på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande. Om du har eventuella arbetshinder ska du kunna styrka dessa med exempelvis läkarintyg. Det krävs av dig att du deltar i kommunens arbetsmarknadsinsatser eller annan kompetenshöjande verksamhet. Om du tackar nej till ett sådant erbjudande kan din ansökan avslås eller så kan stödet minska.

Vad ska försörjningsstödet räcka till?

Regeringen beslutar varje år en riksnorm för försörjningsstöd som är uppdelat i två delar, dels personliga kostnader så som livsmedel, kläder/skor, fritid/lek och hygien samt barn- och ungdomsförsäkring. Även gemensamma kostnader såsom förbrukningsvaror, tidning, telefon och tv-avgift.
Utöver riksnormen kan vid behov andra faktiska kostnader som är rimliga beviljas. Det kan vara exempelvis boendekostnad, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, avgift till a-kassa/fack, sjukvård, receptbelagd medicin och barnomsorg.

Överklagande

Om du får avslag på din ansökan, helt eller delvis, har du rätt att överklaga. Detta ska göras inom 3 veckor efter det att du fått beslutet. Ange vilket beslut du är missnöjd med och hur du vill att det ska ändras. Överklagandet ska skickas in till beslutsfattaren. Beslutsfattaren kan även hjälpa dig med din överklagan.

Om inte omprövning av beslutet sker skickar socialförvaltningen överklagan vidare till Förvaltningsrätten i Linköping.

Senaste publiceringsdatum: 2017-09-15

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen