Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Familj, barn och unga

Alla kan någon gång drabbas av kriser, personliga eller sociala problem. Då är det viktigt att veta var man kan vända sig. Om du eller någon närstående behöver råd eller stöd kan du vända dig till individ- och familjeomsorgen i Ydre kommun. Det går bland annat att få stödsamtal, familjebehandling, stöd i hemmet eller familjerådgivning.

Personalen som du pratar med har alltid tystnadsplikt. Detta betyder att informationen du berättar inte får delas vidare. Dock med undantag av anmälningsskyldigheten om ett barn far illa.

 I Ydre kommun kan du få stöd med följande insatser:

  • Hushållsekonomisk rådgivning
  • Förebyggande insatser riktade till barn och ungdomar som far illa samt särskilda individuellt utformade insatser för barn/ungdomar och föräldrar som behöver stöd och hjälp. Insatserna är bistånd i form av råd och stöd av socialsekreterare, kontaktperson/kontaktfamilj, placering i familjehem, m m.
  • Insatser för de som på grund av missbruk har behov av särskilt stöd och hjälp.
    Stöd och hjälp till vuxna med missbruksproblem sker i första hand i öppenvård och på hemmaplan men även vård på behandlingshem, hem för vård och boende eller familjehem kan komma i fråga.
  • Insatser som förebygger missbruk.
Senaste publiceringsdatum: 2021-06-21

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen