Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om du inte är nöjd med vården

Är du eller någon närstående inte nöjd med vården som du får, lämna dina synpunkter direkt till avdelningen eller personalen som kommer till ditt boende. Kommunen är skyldig att utreda vad som har hänt och vidta åtgärder för att det inte ska inträffa igen.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på 1177s hemsida, IVOs hemsida samt i foldern från Socialstyrelsen till vänster.

För att lämna dina in synpunkter eller klagomål kan du klicka i rutan till vänster, det finns även möjlighet att skriva ut och skicka in ditt/dina synpunkter och klagomål genom blanketten till vänster. Det går också att vända sig till vår medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) eller medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

Patientnämnden
Du kan också vända dig till Patientnämnden i Region Östergötland. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal. De kan ge dig hjälp och stöd i dina kontakter med vårdgivaren eller hjälpa dig att hitta rätt myndighet att kontakta.

Senaste publiceringsdatum: 2018-09-18

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen